IT tanácsadás

IT rendszerek bevezetésének támogatása

Hitvallásunk az IT rendszerek megvalósítása témakörben

IT rendszerek bevezetése és támogatása kapcsán az üzleti igény stratégiai szintű felmerülésétől az érintett IT rendszer éles üzembe állításáig, a megvalósítás teljes életciklusa során támogatjuk ügyfeleinket.

Az IT rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó általános megközelítésünket a vízesés és az agilis modellek adoptálásával, valamint a témában szerzett immár több évtizedes bevezetési tapasztalatunk felhasználásával alakítottuk ki. Alkalmazott módszertanunkat természetesen minden projekt elején az ügyféligényeket figyelembe véve szabjuk testre. Tapasztalataink alapján az ügyfeleink által várt eredményt (az üzleti folyamatokat támogató, jól működő rendszert) az alábbi megközelítéssel lehet a leghatékonyabban elérni.

Megközelítésünk

Az ábrán megjelenített, javasolt folyamatunkat alkalmazzuk mind az IT rendszerek bevezetésénél, mind a rendszer fejlesztési projektjeink során.


Tipikus tevékenységeink a rendszerbevezetések támogatása során

Az IT rendszerek bevezetése keretében az alábbi fő tevékenységeket végezzük a projekt életciklusához illeszkedve:

 • Projektek stratégiai és szakmai előkészítése, Business Case készítése
 • Rendszer- és szállító kiválasztás lebonyolítása, szakmai támogatása
 • Követelményjegyzék, Business Blueprint kidolgozása
 • Rendszer és folyamattervezés
 • Projekt vezetés (agilis és hagyományos megközelítéssel)
 • Projekt termék és folyamat QA
 • Jogosultságkezelés
 • Migráció menedzsment
 • Release management kialakítása, szakmai támogatása
 • Rendszer bevezetéshez kapcsolódó üzleti folyamat újraszervezés, szabályozási rendszer átalakítás

A projektek megvalósítása, illetve vezetése során külön figyelmet fordítunk rá, hogy a következő elemek bekerüljenek a projekt céljai, szkópja és prioritásai közé:

 • Rendszer integráció
 • Változás követés
 • Teszt menedzsment (a kapcsolódó tevékenységeket, mint kiemelt jelentőségű feladatokat a "Teszt menedzsment, tesztelés" menüpontban részletezzük)

Kiemelt rendszerek bevezetése

A rendszerbevezetések támogatása mellett az elmúlt évek során az alábbi rendszerek bevezetését sikerrel valósítottuk meg ügyfeleinknél, így ezek teljes körű bevezetését örömmel vállaljuk.

 • SAP CRM
 • Redmine ügyfélszolgálati, helpdesk és projektmenedzsment rendszer
 • Moodle e-learning keretrendszer
 • Alfresco dokumentum menedzsment rendszer

BI megoldások megvalósítása

Cégünk szakértői különböző szektorokban működő nagyvállalatoknál vettek részt üzleti intelligencia bevezetési projektekben, illetve vezették azokat.

BI kapcsán az alábbi főbb területeken rendelkezünk kompetenciákkal, így ügyfeleink igényeihez illeszkedve képesek vagyunk teljes körű megoldás biztosítására.

 • Üzleti igények azonosítása, koncepció készítése
 • Önkiszolgáló BI megoldások tervezése
 • Adatmodellezés
 • Adattárház és adatpiac megvalósítás (back-end)
 • ETL folyamat kialakítás
 • Új generációs adatelemzési eszközök (Qlikview, Tableau) bevezetése (front-end)
 • Adatminőségbiztosítás

Teszt menedzsment, tesztelés

Tesztmenedzsment tevékenységünk fő célja annak biztosítása, hogy a bevezetendő rendszer megfeleljen az előzetesen definiált követelményeknek és hibátlanul kerüljön éles üzembe. A tesztelés előkészítésétől kezdve teljes körűen menedzseljük a teljes tesztelési folyamatot az átvételi tesztek lebonyolításáig bezárólag.

Igény szerint tesztelői támogatást is biztosítunk a projektekhez.

Az egyes projekt fázisok kiemelt tesztelés támogatási feladatait az alábbi fejezetekben összegezzük.


Teszt előkészítés és tervezés

 • Ütemezés és teszttípusok egyeztetése
 • Részletes tesztelési koncepció készítése
 • Tesztesetek és tesztlépések, tesztforgatókönyvek készítésének támogatása
 • Tesztesetek ellenőrzése
 • Tesztterv/ütemezés egyeztetése és ütemezés készítése
 • Tesztmenedzsment támogató eszköz előkészítése (pl. Lotus Notes, SAP Solution Manager, SPS)
 • Tesztelési adatok begyűjtése a tesztelőktől
 • Tesztelési környezet egyeztetése: tesztrendszer, adatkörnyezet, és tesztrendszerekhez jogosultságok intézése

Tesztelés végrehajtás

 • Tesztelők munkájának koordinálása
 • Tesztelések dokumentáltságának és előrehaladásának, kitűzött határidők tartásának folyamatos nyomon követése
 • Felmerülő hibák nyomon követése, hibák és javítások egyeztetése, támogatása
 • Tesztelés adminisztráció ellenőrzése (IT és üzleti oldalon egyaránt)
 • Tesztelői erőforrás allokáció támogatása
 • Tesztelői problémák kezelésének támogatása

A felhasználói közreműködést igénylő tesztelésen túl szakértőink

 • terheléses tesztek és performancia mérések végrehajtását, valamint
 • automatizált tesztek elkészítését és lebonyolítását is vállalják.

Go-live tesztek előkészítése, végrehajtása és utókövetés

 • Éles üzemi ellenőrzések előkészítése, támogatása
 • Külső auditorok támogatása az átadott rendszer auditálásában

Információ biztonság

A következő évtized során a vállalatok, intézmények és állami szervezetek többet áldoznak majd az idejükből és költségvetésükből a biztonságra, mint korábban bármikor a történelem során. A természeti katasztrófák, terror cselekmények, cyber bűnözés, infrastruktúra leállások és sajnos kiemelt helyen a szervezeteken belülről érkező – szándékos és nem szándékos – károkozás kritikus kockázatot és így jelentős kihívást jelent nap mint nap az üzleti és IT vezetők számára.

Az információvédelem hiánya súlyos veszteségeket okozhat, így az informatikai kockázat napjainkra egyértelműen üzleti kockázattá vált. A szervezeti belső érdekek mellett törvényi, rendeleti szinten is fokozott mértékben megjelennek a cégek, intézmények IT biztonságára vonatkozó előírások, jogszabályi elvárások, amelyeknek való megfelelés szintén fontos helyen szerepel a vállalatok IT biztonsági működésében.

Az IT biztonságot kiemelten fontosnak tartó cégként értjük és ismerjük az IT biztonsági kockázatok skáláját, illetve követjük az elérhető módszereket, technológiákat annak érdekében, hogy előre tudjuk jelezni és hatékonyan meg tudjuk előzni a potenciális IT biztonsági fenyegetéseket.

A fentiekkel összhangban – a piaci és üzleti igények, valamint a jogszabályi környezet mindenkori szem előtt tartásával – alakítottuk ki és finom hangoljuk folyamatosan az IT biztonsági szolgáltatás portfóliónkat. Elsődlegesen nyújtott IT biztonsági szolgáltatásaink a következők:

 • IT biztonsági felmérés és audit felkészítés (ISO27001, 77/2013, 42/2015)
 • IT biztonsági megoldások felmérése, tervezése, kialakítása
 • Üzletmenet folytonosság menedzsment és katasztrófa elhárítás tervezés (BCP, DRP)
 • Informatikai biztonsági szabályzatok készítése
 • Etikus hackelés
 • Forensics
 • Speciális, testreszabott szolgáltatások

Örömmel egyeztetünk arról személyesen, hogy miként tudjuk segíteni az IT biztonsági kihívásainak megoldásában.

Tréningek, képzések

Immár több évtizedes tanácsadói tapasztalatunk, a megvalósított projektek és az ügyfeleink igényei alapján néhány szakmai területet kiemeltünk, amelyekhez kapcsolódóan igény szerinti mélységű és hosszúságú tréningeket tartunk.

Kiemelt szakmai területek, amelyeken tréningeket tartottunk és tartunk:

 • IT projekt menedzsment (agilis és hagyományos megközelítéssel)
 • Tesztmenedzsment
 • Adatmodellezés
 • Információbiztonsági tudatosság

Igény szerint szívesen tartunk további témákban tréningeket, konzultációkat, workshop-okat az IT tanácsadói, fejlesztői és üzemeltetői tevékenységünkhöz kapcsolódó szakterületeken.

Örömmel vesszük és igyekszünk maximálisan kielégíteni az ezzel kapcsolatos kéréseket, igényeket.

Kiemelt referenciáink - IT tanácsadás