K+F+I

Tevékenységek

Műszaki kutatás-fejlesztési tevékenységünket sikerünk egyik kulcstényezőjének tartjuk. Cégünk alapítói már PhD tanulmányaik során is az üzleti szoftverek fejlesztésének elméleti hátterét kutatták, és eredményeik az elmúlt több mint egy évtizedben a cég által létrehozott különböző keretrendszerekben hasznosultak.
A csapatunkhoz csatlakozó magasan képzett mérnök informatikusok, programtervező matematikus és közgazdász munkatársaink széleskörű tapasztalatokra tettek szert az ICT szektor innovatív vállalkozásaival történő együttműködések során. A feladat jellegétől függően a BME és az ELTE különböző tanszékeivel fennálló közvetlen kapcsolataink révén projektjeinkbe tudományos fokozattal rendelkező kutatók, illetve doktoranduszok bevonása is lehetséges.

Kiemelt kompetenciáink az alábbi területekre terjednek ki:

 • Komplex nagy bonyolultságú adatfeldolgozási feladatok
 • Üzleti rendszerek formális leírása modell és folyamat szinten
 • Numerikus módszerek
 • Képfeldolgozás
 • Video átvitel
 • Hardver fejlesztés és illesztés, eszközök integrációja újszerű kombinációkban

Releváns tapasztalatunk bemutatására a különböző piaci szereplők számára szolgáltatásként végzett kutatás-fejlesztési munkáink mellett, a magyar állam, illetve az Európai Unió támogatásával megvalósított projektjeink szolgálhatnak.

Virgo Systems: Személyre szabott online tartalomajánló és közvetítő rendszer (2013)

A Virgo Systems projektjében tesztelés módszertannal kapcsolatos K+F feladatok elvégzésére kaptunk megbízást, amely tevékenységünk az alábbi területeket foglalta magában:

 • Programhelyesség ellenőrző metodológiák áttekintése, alkalmazhatóságuk vizsgálata;
 • A teszteléshez használható és a projekt teljes fejlesztési ciklusa során alkalmazott minőségbiztosítási eszközök kiválasztása;
 • Az alkalmazott algoritmusok helyességét ellenőrző módszertan kifejlesztése;
 • Nemzetközi, illetve magyar nyelven elérhető teszt adatbázisok, illetve corpusok felderítése;
 • Környezetek automatizálása és tesztelhetőségét segítő eszközök, infrastrukturális trendek kutatása.

Pannon Science: Mobil értesítési rendszer (2013)

Felhasználói szokások elemzésének és analitikájának területén, a Pannon Science számára megvalósított kutatásunk célja a mobil alkalmazásplatformok segítségével összegyűjthető fogyasztói kontextus információk áttekintése, értékelése és az értesítési rendszerben történő felhasználási lehetőségek vizsgálata volt.
A felhasználói profilok meghatározására és kialakítására alkalmas eljárásunk az alábbi területeket fedte le:

 • Mobil eszközökön a mobil alkalmazás használati adatainak gyűjtése és a gyűjtött adatok körének meghatározása (pl. alkalmazások használati analitikája, lokációinformáció, adatkapcsolati lefedettség, multimédiás adatok köre);
 • Adatok aggregálásának és eszközön történő profilozási lehetőségének kidolgozása, áttekintve a nagydimenziós adataggregálási és adatkezelési metódusokat és lehetőségeket;
 • Profilozáshoz szükséges matematikai algoritmusok / modellek és folyamatok kidolgozása, az adattisztítási és strukturálási eljárásoktól a lehetséges profilozási eljárásokig.

Kutatási eredményként egy kontextus függő értesítési rendszer kialakításának metódusát hoztuk létre, és új, eddig nem használt algoritmusokat fejlesztettünk ki.

Virgo Systems: Menedzselt Közösségi Mobilalkalmazás Tesztközpont (2013)

A Virgo Systems Menedzselt Közösségi Mobilalkalmazás Tesztközpont (Managed Community Test Center for Mobile Application Testing) kutatás-fejlesztése című projekt keretében a szerver-kliens kommunikáció specifikációjának elkészítésében vettünk részt, az alábbi főbb tevékenységek elvégzésével:

 • lehetséges kommunikációs protokollok feltérképezése, eredmények dokumentálása;
 • kommunikációs protokollok bemutatása;
 • protokollok közti döntési szempontok kialakítása, választás támogatása;
 • adatreprezentációs modellek feltérképezése, eredmények dokumentálása;
 • adatreprezentációs modellek bemutatása (ismertetés, nyelvi elemek / szintaxis, példák, biztonsággal kapcsolatos tudnivalók);
 • modellek közti döntési szempontok kialakítása, választás támogatása.

A munkánk során három különböző kommunikációs protokollt és öt adatreprezentációs modellt vizsgáltunk meg és mutattunk be részletesen (alapvető tulajdonságok, előnyök és hátrányok) a projekt igényeihez igazodva.

Artklikk: Augmentált valóság mobil (ARM) alkalmazás (2012-2013)

Az Artklikk megbízásából egy izgalmas jövőbe mutató területen született együttműködés. Az augmentált valóság (augmented reality) mobilalkalmazás tervezése és fejlesztése kapcsán a projekt teljes vertikumában részt vettünk, így tevékenységünk az alábbi terültekre terjedt ki:

 • megvalósíthatósági tanulmány készítés;
 • alkalmazás tervezés;
 • prototípus fejlesztés;
 • automatizált tesztelés;
 • rendszerintegráció.

MTA SZTAKI: Topic Map (2005-2006)

Kutatási témáink közül kiemelkedik a topic map (téma térkép) kísérleti technológia fejlesztése, mely egy hatékony, XML technológián alapuló tudásreprezentációs modell.

Az erre épülő webes portálrendszert a Networkshop konferencia publikációs anyagainak kezelésére hoztuk létre, amely szorosan kapcsolódik portálrendszerünkhöz.

A technológia alapvető jellemzője a szabványos szerkezeten alapuló megjelenítőréteg, mely gyors és hatékony visszakereshetőséget biztosít a portál felhasználói számára. A rendszer optimálisan használható más konferenciák, Internetes publikációk anyagainak, illetve általános esetben egy valamilyen lényeges szempontból még rendezetlen információhalmaz rendezett, hatékony reprezentációjára.

Topic Map (Téma térkép) projektünk egy szabványos tudásreprezentációs technológia egyedi implementációja az MTA SZTAKI kutatóival együttműködve.

A rendszer a bevitt dokumentumokat egy ontológia-szótár segítségével feltérképezi, meghatározza az egyes dokumentumokhoz szorosan kapcsolódó témaköröket, ezek alapján kapcsolati rendszert alakít ki. Mindez történhet automatikusan vagy manuális, a kezelő munkáját támogató módon. Ez előbbi esetben a program a dokumentumok szövegébe az egyes fontosabb szavakra és kifejezésekre linkeket illeszt, melyek kapcsolódó dokumentumokra mutatnak, illetve a szöveg végéhez egy link-szekciót ad hozzá, melyek az adott témához illeszkedő egyéb dokumentumokra mutatnak. Így mintegy „hipertextesíti” a rendszer adatbázisához adott dokumentumokat.

A második esetben a megoldás a rendszer kezelőjével interaktívan együttműködik a dokumentumok közötti kapcsolati rendszer precíz, pontos kiépítésének feladatában javaslatokat téve az egyes anyagok közti kapcsolatok létrehozására, melyeket a kezelő figyelembe vehet szervezési munkája során.

A rendszer a későbbiekben felkészíthető pl. a dokumentumok, cikkek meta-adatainak kigyűjtésére is (így például a szerző neve, címe, elérhetőségei, a cikk kivonata, stb.).

A topic map technológia előnyei a szabványos szerkezetből adódó könnyű megjeleníthetőség és a gyors, hatékony kereshetőség.

A rendszer bármilyen konferencia, vagy Internetes publikációk adatainak rendszerezésére alkalmazható, illetve felhasználható egy általános, bizonyos szempontok szerint még rendezetlen információhalmaz hatékony, strukturált reprezentációjára.

IniMat

Az IniMat ügyfélszolgálati platform a korábbiakhoz képest egy teljesen új ügyfélszolgálati kiszolgálási módot biztosít az ügyfelek/állampolgárok számára. Az IniMat terminálok használatával a jelenleg személyes ügyintézői jelenlétét igénylő ügyek teljesen önállóan, illetve távoli támogatással intézhetők, egyszerre akár több különböző szolgáltató vonatkozásában, a nap 24 órájában.

A platform működésének alapja a széles körű funkcionalitást biztosító terminálok használata, amelyekkel az ügyfelek gyakorlatilag tetszőleges (a megrendelő által igényelt) ügyet elintézhetnek. A rendszer alkalmas szinte minden, személyes kontaktust megkövetelő kommunikációs és hitelesítési eljárás automatizálására, az igazolvány alapú azonosítástól kezdve, a szerződés nyomtatástól és annak aláírásán át, az adatok ügyfélszolgálathoz való elektronikus eljuttatásáig. Az ügyintézést többek között hang és videó alapú kapcsolat, bankjegy elfogadó és kiadó, bankkártya olvasó, valamint bizonylatnyomtató segíti.

Technológiai szempontból az IniMat platform általános célú ügyfélszolgálati terminálokból, központi menedzsment kiszolgálóból és tetszőleges számú üzleti funkcionalitást szolgáltató szerverből, illetve a hozzájuk opcionálisan kapcsolható workflow szerverből, valamint operátori és supervisori munkaállomásokból épül fel. Főbb újdonságai az alábbiak:

 • Úgy képes működni, hogy terminálokban nincs implementálva üzleti logika, minden futásidőben, az üzleti funkcionalitást szolgáltató szerverekről kerül letöltésre, értelmezésre és végrehajtásra.
 • Az üzleti funkcionalitást szolgáltató szerverek szabványos technológiákkal (HTML, Javascript, Ajax) vezérelhetik a terminálokat.
 • Fejlett támogatást biztosít elosztott folyamatok központi definíció alapján történő végrehajtásához, monitorozásához, illetve naplózásához, az operátorok által manuálisan végrehajtott elemeket is beleértve.
 • Az üzleti funkcionalitás működéséhez szükséges általános szolgáltatások megvalósítása a terminálok és a központi menedzsment kiszolgáló együttműködésével az üzleti logika fejlesztői elől teljesen elrejtve történik.
 • A platform lehetővé teszi tetszőleges, szabványos web alkalmazás üzleti funkcionalitást biztosító szerverként történő alkalmazását, így a terminálok használatához nem feltétlenül szükséges új rendszerek kifejlesztése.
 • A terminálok azonos működési elv szerint, tetszőleges funkciót megvalósító komponensekkel bővíthetők.

A hazai és nemzetközi (PCT) szabadalmi bejelentéssel védett IniMat fejlesztését teljes mértékben hazai közreműködéssel, az Új Széchenyi Terv támogatását felhasználva valósítottuk meg.

Mobil Video

A „MobilVideo - Élő videotartalom generáló rendszer közösségi kommunikációs szolgáltatások céljaira” elnevezésű projekt alapvető célkitűzése egy közösségi mobil tartalmak előállítását és szétosztását biztosító rendszer megvalósítása volt.
A projekt fő kutatási irányai az alábbi területekre terjedtek ki:

 • Távjelenlét mobil telefonon;
 • Élő közérdekű információ;
 • A felhasználó, mint közösségi tartalomszolgáltató (tartalomgenerálás és minőségellenőrzés);
 • Kritikus videótartalom-tömeg meghatározás.

A projekt megvalósítására alapított mobil video konzorcium vezetését az Artklikk Kft. végezte, az egyetemi szféra részéről pedig az Egyetemközi Távközlési és Informatikai Központ (ETIK) működött közre. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) a Jedlik Ányos Program keretében nyújtott támogatást a megvalósító konzorcium tagjai, így az INITON számára is.